Hlas a vnútorná rezonancia

80€/os.

Rezervuj workshop

Ivana Mer

Speváčka, autorka hudby, absolventka intenzívnej stáže Roy Hart Theatre v južnom Francúzsku, ktorá pracuje s odbúraním psychických blokov a objavovaním hlasového potenciálu. Študentka uznávaných zahraničných profesorov pracujúcich s jemnou terapeutickou metódou Werbeck – Odkrytie hlasu. Absolvovala hlasové dielne a spolupracovala so spevákmi a performermi doma i v zahraničí (Ida Kelarova, Susanna Dornwald, Saul Ryan, Phil Minton, Lyn Book…)

4 hod
12 osôb max.
V Štiavnickej obývačke

Viedla workshopy a individuálne hlasové hodiny vo Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Poľsku, Taliansku a v Argentíne, ako aj na Slovensku a v Čechách. Aktívne sa venuje hudbe a koncertným vystúpeniam doma i v zahraničí

stiahnuť

Táto hlasová práca je zameraná na schopnosť načúvania a precítenia vlastného hlasu a rozvíjania jeho voľného vyjadrenia, vďaka jemným metódam otvárajúcim hlasový a vnútorný potenciál.
Pomocou jednotlivých dychových a hlasových cvičení sa vydáme do neprebádaných zón nášho hlasového registra. Zameriame sa na prácu s rezonanciou, ktorú budeme objavovať v tichu, priestore ako aj v tele a vo svojom vnútri.

ivana-mer-02-kredit-ivo-kiapes-web_1456495639

Vytvoríme bezpečný priestor, kde sa môžeme uvoľniť a stretnúť sami so sebou a s kolektívom prostredníctvom hlasu.
Tento proces automaticky pracuje s rozvinutím sebadôvery, komunikáciou a napojením sa na vlastné vnútro.
Budeme pracovať s dychom, aby sme svoju prítomnosť dostali plne do tela. Keď je uvoľnené telo, je uvoľnený aj hlas. Preto našou cestou bude vďaka hlasovým cvičeniam dosiahnuť stav plnej prítomnosti a tak otvoreného vyjadrenia Hlasu a jeho potenciálu . Zameriame sa na hlboké používanie nášho dychu, vedomej pozície tela a tiež sa zoznámime s fyziologickým hľadiskom Hlasu a jeho možnosťami. No takisto budeme vnímať naše vnútro, pracovať s koncentráciou, počúvaním, a rozoznievaním otvoreného hlasu.

Galéria

Alternatívy