Martin Deči je umelecký remeselník, ktorý má dlhoročné skúsenosti s výrobou hlinených omietok. Prevedieme vás nielen prípravou podkladu, materiálu a procesom nanášania omietky, ale aj jej umeleckého zakončenia v podobe originálneho sgrafita. Dizajn sgrafita sme zverili profesionálnej reštaurátorke a ilustrátorke Janke Havrila.

 

V druhej časti vám výtvarník Daniel Lichard priblíži jemnosť a tvarovateľnosť hliny v podobe umeleckých úžitkových predmetov, ktoré nesú jeho jedinečný rukopis. Okrem modelovania, ako hovorí Daniel, "sa zoznámite" s hrnčiarskym kruhom. Na jeho zvládnutie sú potrebné stovky hodín času a značná húževnatosť, avšak vďaka jeho profesionálnym skúsenostiam vyhotovíte svoj vlastný autorský kúsok z keramiky. 

Hlina v jej dvoch ultimátnych podobách

V prvej časti budeme realizovať hlinenú omietku v originálnom štiavnickom interiéri mešťanského domu zo 17. storočia v centre Banskej Štiavnice. Súčasťou bude umelecký dekoratívny motív sgrafito, ktorý vzniká vyškrabávaním ornamentu do viacvrstvovej hladenej omietky. Bude sa realizovať po celej dĺžke omietky podľa návrhu reštaurátorky a výtvarníčky Janky Havrila, ktorý bude rešpektovať originálny štiavnický charakter interiéru.

 

Druhou skúsenosťou s hlinou, a zároveň konkrétnym zhmotneným výsledkom, bude úžitkový predmet podľa vášho návrhu. Do jeho výroby budete môcť zúžitkovať niekoľko dekád práce s hlinou profesionálneho keramikára Daniela Licharda. Zo všetkých oblastí keramiky sa budete venovať primárne technológii tvarovania nádob voľnou rukou a čiastočne aj na hrnčiarskom kruhu. Oboznámite sa aj možnosťami zdobenia, engobovania, glazovania a vypaľovania. 

Umelecká keramika

Vymodelovanie vlastného úžitkového predmetu pod vedením D. Licharda

Hlinená omietka

Hlinená omietka v historickom mešťanskom dome v centre B. Štiavnice s M.Dečim

Sgrafito

Umelecký grafický prvok v omietke podľa dizajnu J. Havrila (ilustr. obr.)

Rešpekt, skúsenosť a osobnosť

Naše workshopy nie sú len o technických procesoch a materiáloch. Sú hlavne o ľuďoch - profesionáloch a ich charakteroch. V prípade týchto dvoch pánov je veľmi zaujímavým rozmerom ich odlišná, avšak jedinečná osobnosť a súčasne veľký vzájomný rešpekt k ich práci navzájom. Na tento rozmer workshopu sa tešíme rovnako, ako na realizačné výsledky.

Náučno-zážitkový workshop o HLINE

12.-14.6.2023Voľných miest: 6
Cena: 389,00  os./pobyt

V cene je zahrnuté:

  • Ubytovanie rodinného charakteru na jednej z chalúpok na 3 dni/2 noci
  • 2 odborné workshopy s profesionálmi z oblasti výroby keramiky a realizácie hlinených omietok
  • plná penzia na 3 dni 
  • záverečná zážitková večera

Výťažok z celého eventu je venovaný na tvorbu priestoru na Radničnom námestí 14 v Banskej Štiavnici, v ktorom tvorivá štiavnická komunita realizuje kreatívne workshopy rôzneho druhu pre verejnosť.